Shopping Around

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Doanh nghiệp, VietinBank, VNR500 | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa nhận chứng nhận Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam .

Nguồn tin Việt

VNR500 – Bảng xếp hạng top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học, dựa trên tiêu chí chủ yếu là tổng doanh thu. Bên cạnh đó, các tiêu chí như lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng, lao động, tài sản và uy tín truyền thông […]Nguồn : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa nhận chứng nhận Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam . Đăng ký bản tin : Doanh nghiệp, VietinBank, VNR500

Đời Sống & Sức Khỏe