Shopping Around

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Kinh Doanh, Thị trường, Aeon, Citimart, Fivimart | Aeon giữ 49% cổ phần Citimart và 30% cổ phần Fivimart

Nguồn tin Việt

Tập đoàn bán lẻ Nhật Bản Aeon cho biết đã mua cổ phần hai hệ thống siêu thị của Việt Nam gồm Citimart và Fivimart với tỉ lệ nắm giữ lần lượt là 49% và 30%. Nguồn tin có thẩm quyền của chủ hệ thống hai siêu thị trong nước nói trên chiều nay, 28-1, […]Nguồn : Aeon giữ 49% cổ phần Citimart và 30% cổ phần Fivimart Đăng ký bản tin : Kinh Doanh, Thị trường, Aeon, Citimart, Fivimart

Đời Sống & Sức Khỏe