Shopping Around

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

NguonTin.Net, Hòa Phát | Hòa Phát đạt lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng

Nguồn tin Việt

Đại diện của HPG cho biết năm 2014 là năm có doanh thu và lợi nhuận cao nhất của tập đoàn. Đóng góp vào tăng trưởng năm 2014, chủ yếu là lĩnh vực trụ cột sản xuất thép. Năm 2014 thép Hòa Phát đạt sản lượng sản xuất 1 triệu tấn/năm, chiếm hơn 80% doanh […]Nguồn : Hòa Phát đạt lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng Đăng ký bản tin : NguonTin.Net, Hòa Phát

Đời Sống & Sức Khỏe