Shopping Around

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

NguonTin.Net, Black Cumin, Design, Hạt Giống Thảo Mộc, HERB, nguon tin | Hạt Giống Black Cumin ( Nigella sativa – US1010016 ) 1G

Nguồn tin Việt
Mã SP : US1010016 
Giá   :99.000 VNĐ
Tên tiếng Anh: Black Cumin
Tên khoa học: Nigella sativa
.Xuất xứ: US

Thông tin giống cây trồng:

Nhiệt độ nẩy mầm: 
Thơi gian thu hoạch (ra hoa): 
Chiều cao cây trưởng thành: 25-31 cm

Công dụng: 

Cây gia vị

Nguồn : Hạt Giống Black Cumin ( Nigella sativa – US1010016 ) 1G Đăng ký bản tin : NguonTin.Net, Black Cumin, Design, Hạt Giống Thảo Mộc, HERB, nguon tin

Đời Sống & Sức Khỏe