Shopping Around

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

Tin Tức, anh thảo, hải đường rau cải, Hoa anh thảo, hoa tai thỏ, nguyệt kiến thảo, thảo chiều, tiên khách lai, đãi tiêu thảo | Cyclamen – Hoa anh thảo

Nguồn tin Việt

Anh thảo trong tiếng Việt thường gọi có tên khoa học là Cyclamen. Chi này trước đây cũng thuộc về họ Primulaceae, nhưng nay đã được chuyển sang họ Xay (Myrsinaceae) cùng bộ.

Các tên gọi: anh thảo, tiên khách lai, hoa tai thỏ, hải đường rau cải, viôlet Ba Tư. 
Trong Wikipedia dùng tên gọi tiên khách lai cho chi này. 
Trong tên gọi của chi Oenothera thuộc họ Anh thảo chiều hay họ Liễu diệp thái (Onagraceae), bộ Đào kim nương (Myrtales). Các tên gọi: anh thảo chiều, nguyệt kiến thảo, đãi tiêu thảo.

Nguồn : Cyclamen – Hoa anh thảo Đăng ký bản tin : Tin Tức, anh thảo, hải đường rau cải, Hoa anh thảo, hoa tai thỏ, nguyệt kiến thảo, thảo chiều, tiên khách lai, đãi tiêu thảo

Đời Sống & Sức Khỏe