Shopping Around

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Quán "cà phê heo" lần đầu tiên được mở tại AnhPhong trào nuôi heo đẹt (micro pig) ở Anh dường như đã phát triển đến độ người ta bắt đầu nghĩ tới chuyện mở quán "cà phê lợn" ngay tại London. Sự kiện hứa hẹn thu hút nhiều người tới dự.

Đời Sống & Sức Khỏe