Shopping Around

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Làm Vườn, Nông Nghiệp, Tin Tức, APPLE GOURD, bầu, Bầu táo, Cucurbitaceae, Dây Leo, Hạt giống, Lagenaria siceraria, MUA HẠT GIỐNG, Rau Quả | Giống Bầu Táo ( Apple ) LAG100022

Nguồn tin Việt

Giống bầu độc đáo hình trái Táo , thường dùng trang trí và làm các mặt hàng thủ công .

Mã SP : LAG100022

Giá bán : 

Gói bán lẻ : 99.000 VNĐ túi ~ 25 hạt
Gói trồng thử : 30,000 túi 5 hạt

Xuất xứ : US

Tên khoa học: Lagenaria siceraria

Tên tiếng Anh: APPLE GOURD

Tên tiếng Việt : Bầu táo

Họ:Cucurbitaceae

Chi:Lagenaria (lag-en-AR-ee-uh)

Loài:siceraria (sy-ker-AR-ee-uh)

Nhóm :Rau Quả ,Dây Leo

Cao:6-9 m

Khoảng cách:2.4-3 m

Ánh sáng:Nhiều nắng

Gieo trồng: Gieo trên dất quanh năm

Các giống bầu hay ho khác :

Giống Bầu Khổng Lồ ( BUSHEL GOURD )


Nguồn : Giống Bầu Táo ( Apple ) LAG100022 Đăng ký bản tin : Làm Vườn, Nông Nghiệp, Tin Tức, APPLE GOURD, bầu, Bầu táo, Cucurbitaceae, Dây Leo, Hạt giống, Lagenaria siceraria, MUA HẠT GIỐNG, Rau Quả

Đời Sống & Sức Khỏe