Shopping Around

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Làm Vườn, Nông Nghiệp, Tin Tức, bầu, Dây Leo, Hạt giống, Lagenaria siceraria, MUA HẠT GIỐNG, PENGUIN GOURD, Rau Quả | Giống Bầu Chim Cánh Cụt (PENGUIN GOURD ) LAG100023

Nguồn tin Việt

Giống bầu độc đáo giống như Chim Cánh Cụt , thuộc loài bầu nậm (Lagenaria siceraria ) , quả ăn được nhưng thường dùng trang trí và làm đồ mỹ nghệ.Trái bầu có kích thước khoảng 5×12 inch.
Mã SP : LAG100022
Giá bán :
  • Gói bán lẻ : 99.000 VNĐ túi ~ 25 hạt
  • Gói trồng thử : 30,000 túi 5 hạt

Xuất xứ : US

Tên khoa học: Lagenaria siceraria

Tên tiếng Anh: APPLE GOURD

Tên tiếng Việt : Bầu táo

Họ:Cucurbitaceae

Chi:Lagenaria (lag-en-AR-ee-uh)

Loài:siceraria (sy-ker-AR-ee-uh)

Nhóm :Rau Quả ,Dây Leo

Cao:6-9 m

Khoảng cách:2.4-3 m

Ánh sáng:Nhiều nắng

Gieo trồng: Gieo trên dất quanh năm

Thời gian : ~ 100 ngày

Nguồn : Giống Bầu Chim Cánh Cụt (PENGUIN GOURD ) LAG100023 Đăng ký bản tin : Làm Vườn, Nông Nghiệp, Tin Tức, bầu, Dây Leo, Hạt giống, Lagenaria siceraria, MUA HẠT GIỐNG, PENGUIN GOURD, Rau Quả

Đời Sống & Sức Khỏe