Shopping Around

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Làm Vườn, Nông Nghiệp, Tin Tức, bầu, CAVEMANS CLUB GOURD, GOURD, Hạt giống, Lagenaria siceraria, MUA HẠT GIỐNG, trang trí | Hạt Giống Bầu CAVEMANS CLUB GOURD

Nguồn tin Việt
    Mã SP    : LAG100025
    
    HẠT GIỐNG:
  •  Gói bán lẻ :       99.000 VNĐ túi ~ 25 hạt
  •  Gói trồng thử : 30,000 túi 5 hạt
Xuất xứ  : US
Tên khoa học: Lagenaria siceraria
Tên tiếng Anh: CAVEMANS CLUB GOURD
Tên tiếng Việt : Bầu  CAVEMANS

Giống Bầu lạ mắt này chủ yếu dùng trang trí ,thời gian trồng 125 ngày , khi chín cho quả dài ~40 cm .

Gieo Hạt :
Ngâm hạt giống qua đêm , nhiệt độ nẩy mầm ~ 21 C . Gieo theo luống .Độ sâu 2,5cm , cách nhau 10cm .


Nguồn : Hạt Giống Bầu CAVEMANS CLUB GOURD Đăng ký bản tin : Làm Vườn, Nông Nghiệp, Tin Tức, bầu, CAVEMANS CLUB GOURD, GOURD, Hạt giống, Lagenaria siceraria, MUA HẠT GIỐNG, trang trí

Đời Sống & Sức Khỏe