Shopping Around

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Làm Vườn, Nông Nghiệp, Tin Tức, GOURD, Hạt giống, MUA HẠT GIỐNG, SNAKE GOURD | Hạt Giống Bầu Rắn ( SNAKE GOURD )

Nguồn tin Việt

Mã SP    : LAG100024
HẠT GIỐNG:
Gói bán lẻ :       99.000 VNĐ túi ~ 25 hạt
Gói trồng thử : 30,000 túi 5 hạt

Xuất xứ  : US
Tên khoa học: Cucurbita pepo
Tên tiếng Anh: SNAKE GOURD
Tên tiếng Việt : Bầu Rắn Dài

0706a70b9e6c36e73468471d32b21d97 Giống bầu sai quả , cho quả dài và có hình dạng như rắn . Thời gian trồng khoảng 120 ngày.

Bầu dùng để ăn hoặc trang trí.

 

 Nguồn : Hạt Giống Bầu Rắn ( SNAKE GOURD ) Đăng ký bản tin : Làm Vườn, Nông Nghiệp, Tin Tức, GOURD, Hạt giống, MUA HẠT GIỐNG, SNAKE GOURD

Đời Sống & Sức Khỏe