Shopping Around

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

Làm Vườn, Nông Nghiệp, Tin Tức, cây bắt mồi, Cây gọng vó, Drosera Filiformis, Hạt giống, MUA HẠT GIỐNG, Nhập từ Canada | DRO100039 : Cây gọng vó Drosera Filiformis

Nguồn tin Việt

 

Drosera_Filiformis_002
Mã hạt giống : DRO100039

Thread-leaved sundew

Loài : Drosera Filiformis.

Tiếng Việt : Cây gọng vó

Giá bán lẻ:  110,000 gói 10 hạt .
Cây gọng vó Drosera filiformis , chịu khí hậu ôn hòa ( 20 – 25 C) . Bắt mồi bằng cách tiết dịch tiêu hóa ở hệ thống lông tơ trên lá. Ra hoa từ tháng 4 đến 9.  Trồng trên đất trộn 2 phần than bùn  + 1 phần cát . Cần ánh sáng . Cây có 3 tháng ngủ đông , thời gian này không cần tưới nước.
Giũ độ ẩm cho cây, tưới nước sạch không bón phân. 

drosera_filiformis_leave_by_dom1234


 

Nguồn : DRO100039 : Cây gọng vó Drosera Filiformis Đăng ký bản tin : Làm Vườn, Nông Nghiệp, Tin Tức, cây bắt mồi, Cây gọng vó, Drosera Filiformis, Hạt giống, MUA HẠT GIỐNG, Nhập từ Canada

Đời Sống & Sức Khỏe