Shopping Around

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Ẩm thực, Phụ nữ và Gia Đình, Sức Khỏe, Tin Tức, Mẹo vặt, Rau mùi, suc khoe tieu dung, Trồng cây | Trồng rao mùi trong nước

Nguồn tin Việt
Rau mùi

Nếu đặt nhánh rau mùi trong cốc nước, chúng sẽ phát triển thành cây. Ươm đến khi rễ đủ dài, trồng rau vào chậu đất. Đặt chậu ở nơi có nhiều ánh sáng, cung cấp đủ
nước. Rau sẽ mọc rất tốt sau khoảng một tháng.


Nguồn : Trồng rao mùi trong nước Đăng ký bản tin : Ẩm thực, Phụ nữ và Gia Đình, Sức Khỏe, Tin Tức, Mẹo vặt, Rau mùi, suc khoe tieu dung, Trồng cây

Đời Sống & Sức Khỏe