Shopping Around

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Nông Nghiệp, Thiên nhiên, Tiếp Thị, Tin Tức, #giongcaytrong, Cây Đầu Rồng, Nông nghiệp | Cây Đầu Rồng Xanh Rũ- Dracocephalum nutans

Nguồn tin Việt

Nodding Dragon’s Head

Giống đầu rồng Nutans ( Dracocephalum nutans ) có màu xanh vừa , nở hoa giữa mùa hè , loài này sống tự nhiên ở châu Âu.

dracocephalum_nutans_thumb

Mã giống : DRA100068
Latin : Dracocephalum nutans
Tên tiếng Anh : Nodding DragonHead

Liên hệ mua hạt giống:

Saleman ( 936 352 041 )
sale@thaomocgarden.com
Mua tại cửa hàng:
57 Gò Cẩm Đệm , P10 ,Quận Tân Bình. Hồ Chí Minh
Tel: 0866 853 645

Nhãn: Bạc Hà, Cây lâu năm, Dracocephalum, Dracocephalum nutans, dragonhead, Nodding DragonHead

Thư viện ảnh cây nodding dragonhead

Location: My garden, Calgary, Alberta, Canada; zone 3.Date: 2012-12-04
Dracocephalum nutans - Nodding Dragonhead nodding dragonhead


Nguồn : Cây Đầu Rồng Xanh Rũ- Dracocephalum nutans Đăng ký bản tin : Nông Nghiệp, Thiên nhiên, Tiếp Thị, Tin Tức, #giongcaytrong, Cây Đầu Rồng, Nông nghiệp

Đời Sống & Sức Khỏe